چند نکته ساده جهت مشاهده آسان تر دروس دانشکده

۱- نیاز نیست که همه یک جلسه درس (مانند جلسه 10 صرف 1) را در یک نوبت ببینیم . می توان یک یا چند قسمت یک جلسه را در یک نوبت دید . اگر بدلیل رفتن برق وسط دیدن درس یا قطع پخش درس توسط خودمان ، می توان دفعه بعد که قبل از پایان مهلت مشاهده درس است از ادامه دفعه قبل ببینیم و نیاز نیست که دوباره از اول جلسه ببینیم. فقط باید یک قسمت درس تمام شده باشد تا به قسمت بعد برویم.

۲- نیاز نیست که قسمتهای یک جلسه درس را به ترتیب ببینیم تا حاضری بخوریم. فقط باید تمام قسمتها مشاهده شوند حال چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا و چه پراکنده . 

۳- نیاز نیست برای حاضری خوردن حتما پرسشها را حل یا ارسال کنیم . فقط باید صفحه باز شود می توان از پایین صفحه ، دکمه "بعدی" را زد  و  رد شد . اگر خواستیم بعد که حاضری خورد  میتوانیم برگردیم و پرسش را حل یا ارسال کنیم.

۴- نیاز نیست برای ثبت حاضری ، قستهای نظر سنجی و پایانی هردرس را باز کرد.

۵- نیاز نیست  برای ثبت حاضری ، هر قسمت یک جلسه درس را تا آخر دید . اول که نوار سفید رنگ پر می شود که سرعت پر شدن آن بستگی به سرعت اینترنت شما دارد . بعد که نوار سبز رنگ شروع به پر شدن کرد ، برای بار اول مشاهده درس و بدون سی دی پر شدن حدود چهار پنجم یک قسمت کافی است . اگر با سی دی درس را مشاهده میکنید که حدود دو سوم یک قسمت مشاهده شود کافی است .

۶- می توان گفت دروس  از نظر نوع از سه قسمت تشکیل شده اند . یا متن تنها یا صوت تنها  یا صوت و تصویر با هم -

اگر که متن تنها بود که نیازی به توقف شما ندارد و میتوان سریع به قسمت بعدی رفت . زمان مشاهده این قسمتها و پرسشها صفراست . فقط باید صفحه باز شود تا حاضری ثبت شود .

 اگر که صوت تنها بود باز هم لازم نیست تا تمام آن پخش شود . می توان با سرعت تند که حدود نصف زمان میگیرد هم آن قسمت را مشاهده کرد. برای این کار در آخر نوار پخش صوت که سمت راست آن می شود روی علامت <<  کلیک کرد  تا با سرعت تند پخش شود و در پایان آن به  قسمت بعدی رفت .

 اگر هم که صوت و متن با هم بود که مشاهده چهار پنجم آن قسمت بدون سی دی و حدود دو سوم با سی دی کافی است برای ثبت حاضری - و حتما لازم نیست که درس پخش شود . می توان با کلیک برای روی علامت '' در سمت چپ نوار پر شونده  آن را متوقف کرد و بعد از گذشتن وقت لازم آن ، به مرحله بعد رفت .

 ۷- برای کسانی که می خواهند لطف کنند و دروس دوست خویش را ببیند این نکته حائز اهمیت است که باید برای بار اول  یک درس را حدود چهار پنجم هر قسمت صوتی و تصویری نگاه کنند و بقیه قسمتها همانطور که دربالا گفته شد به صورت یک قانون کلی ولی برای بار دوم که قصد مشاهده همان درس و جلسه را دارند مانند حالات سی دی میشود زیرا که منبع فایلها روی رایانه شما به صورت موقت ذخیره شده

 ۸ - نکاتی هم هست فقط مخصوص دوستانی که از سی دی های آفلاین استفاده می کنند که نظریه هر سی دی مخصوص یک نفر و یک رایانه را ابطال میکند و میشود ۱ سی دی را برای شاید تمام کسانی که آن درس را گرفته اند مشاهده کرد ، که در جای خود باید ذکر شود .

 ۹- بدون سی دی فقط میشه دروس را یا در زمان خودش یا گذشته از زمان خودش مشاهده کرد ولی با سی دی هم قبل و هم زمان خود و هم زودتر از ارائه مشاهده کرد . ولی پیشنهاد اکید می شود که فقط  در مدت زمان  مهلت مشاهده کنید چرا که چه قبل و چه بعد از مهلت دیدن دروس برای شما حالات " مشاهده خارج از زمان " ثبت خواهدشد .

ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 49 بازدید